De taalwetenschap heeft het onderwijs meer te bieden dan alleen de generatieve grammatica; Een gesprek met Geert Booij, hoogleraar Algemene Taalwetenschap

Auteurs

  • Paul Stapel

Trefwoorden:

Nederlands, taalkunde

Samenvatting

Paul Stapel, de nieuwe interviewer van Levende Talen, voelt Geert Booij, hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, aan de tand over de plannen van de CVEN om in het vwo-programma Nederlands taalkunde te introduceren. Booij onderschrijft deze plannen van harte. Hij tekent daar echter wel bij aan dat de leerlingen niet het idee moeten krijgen dat 'hun een theorie door de strot geduwd wordt', maar dat een nieuw vak beter 'het didactisch haalbare' als uitgangspunt kan nemen. Booij laat het daar niet bij en noemt een aantal voorbeelden. Een goede bron is volgens hem de Cambridge Encyclopedia of Language, waarvan inmiddels een vertaling in de maak is.

Geert Booij (geb. 1947) behoort tot de taalkundigen die in Nederland bekendheid hebben gegeven aan de generatieve grammatica. In 1977 promoveerde hij op het proefschrift Dutch morphology: a study of word formation in generative grammar. Hij was (mede)auteur van de veelgebruikte studiepockets Transformationele Taalkunde en Lexicon van de Taalwetenschap en schreef een boek over spellingvernieuwing. Van 1971 tot 1981 werkte hij aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1981 is hij hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit, met als specialisaties morfologie en fonologie.
Vanuit zijn goed geïsoleerde werkkamer op de twaalfde verdieping heeft hij een uitstekend uitzicht op de aanvliegroutes van Schiphol. Jaarlijks ziet hij het internationale verkeer toenemen. Eén gevolg daarvan: steeds meer Nederlanders hebben dagelijks te maken met taalverschillen. Taal speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Daarom is Booij voorstander van de plannen van de CVEN (Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma's Nederlands havo/vwo) om in het vwo-programma het onderdeel taalkunde te introduceren. Hij hoopt wel dat het begrip taalkunde daarbij ruim wordt opgevat.

Citeerhulp

Stapel, P. (1991). De taalwetenschap heeft het onderwijs meer te bieden dan alleen de generatieve grammatica; Een gesprek met Geert Booij, hoogleraar Algemene Taalwetenschap. Levende Talen Magazine, 78(465), 480–482. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1472

Nummer

Sectie

Artikelen