Honderd jaargangen Levende Talen; een historische inleiding

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

Levende Talen

Samenvatting

In 1909 en 1910 roept dr. Jacob Gerzon in het Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs op tot het vormen van een vereniging van talendocenten met als belangrijkste doel een ‘geregelde gedachtewisseling over vakbelangen’. Op 22 april 1911 krijgt deze oproep gevolg als de Vereniging van Leraren in Levende Talen wordt opgericht. Enkele jaren later, in november 1914, zag het eerste nummer van het verenigingstijdschrift het licht. Het blad, dat eerst Berichten en Mededeelingen van de Vereeniging van Leeraren in Levende Talen heette en later Levende Talen, bleef bestaan tot het jaar 2000. Toen werd het gesplitst in twee uitgaven: Levende Talen Tijdschrift en Levende Talen Magazine. Die laatste titel nam de jaargangnummer van Levende Talen over, en daarmee viert de vereniging nu het honderdjarig bestaan van haar periodieken.

Downloads

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (2013). Honderd jaargangen Levende Talen; een historische inleiding. Levende Talen Magazine, 100(special), 8–13. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1474

Nummer

Sectie

Artikelen