Een toegepast-wetenschappelijke grammatica

Auteurs

  • Wim van Calcar

Trefwoorden:

taalkunde, grammatica

Samenvatting

Wim van Calcar brengt in zijn bijdrage een onderscheid aan tussen theoretische grammatica\'s, die wetenschappelijk gefundeerd zijn, aangepaste grammatica\'s, die de theoretische grammatica\'s toegankelijk maken voor het onderwijs, en ten slotte de toegepaste grammatica, die uitgaat van de behoeften van de taalgebruiker. Hij vergelijkt deze toegepaste grammatica met name met de aangepaste grammatica\'s, waarbij hij tot de conclusie komt dat \'zijn\' toegepaste grammatica zowel wat verklaringskracht als wat het nut voor het onderwijs betreft beter uit de test komt. Een aangepaste grammatica kan volgens Van Calcar nodig zijn om de taalkunde te populariseren – de toegepaste grammatica is noodzakelijk als instrument van de leraar die zowel het taalbewustzijn van zijn leerlingen als hun taalvaardigheid wil vergroten.

 

Citeerhulp

Calcar, W. van. (1992). Een toegepast-wetenschappelijke grammatica. Levende Talen Magazine, 79(475), 486–493. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1478

Nummer

Sectie

Artikelen