Volgorde van de grammatica in nieuwe leergangen Duits

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

Duits, leergang, grammatica

Samenvatting

Erik Kwakemaak bouwt voort op zijn artikel in het novembernummer (474), dat over grammaticale ordeningsprincipes handelde. Refererend aan die ordeningsprincipes, werkt hij zeven uitgangspunten uit die naar zijn mening bij de grammaticale ordening in een leergang Duits gehuldigd zouden moeten worden. Allemaal uitgangspunten die hij, samen met anderen, van plan is te ook daadwerkelijk hanteren in een nog in ontwikkeling zijnde methode.

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (1992). Volgorde van de grammatica in nieuwe leergangen Duits. Levende Talen Magazine, 79(475), 494–502. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1479

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.