Een boek is als een tuin die men in zijn zak draagt; over literatuuronderwijs op een hbo-opleiding

Auteurs

  • Ru Klein
  • Rocco Mooij
  • Marianne Nales-van Schoor

Trefwoorden:

literatuuronderwijs, didactiek, hbo

Samenvatting

Op de Hogere Beroepenopleiding in Den Haag wordt een bijzonder keuzeonderdeel aangeboden: literatuur. Echter niet als geïsoleerd wegdroomvak, maar gekoppeld aan de doelen van de opleiding. In hun bijdrage schetsen Klein, Mooij en Nales, mede met behulp van leerlingprodukten, een goed beeld van de manier waarop zij literatuur op een hogere beroepsopleiding invullen. Een manier die wellicht ook toepasbaar is in andere beroepsopleidingen.

Citeerhulp

Klein, R., Mooij, R., & Nales-van Schoor, M. (1992). Een boek is als een tuin die men in zijn zak draagt; over literatuuronderwijs op een hbo-opleiding. Levende Talen Magazine, 79(475), 503–507. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1480

Nummer

Sectie

Artikelen