Ordeningsprincipes in de grammaticatraining met Duits als voorbeeld

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

Duits, leergang, grammatica

Samenvatting

Lezers van Levende Talen kennen Erik Kwakernaak van zijn bijdragen aan de discussie rond fasenmodellen en oefentypologieën, maar vooral van zijn vele bijdragen rond het onderwerp \'grammatica\'. Zie bijvoorbeeld zijn artikelenserie \'Grammatica in het vreemde-talenonderwijs\', waarmee hij in januari 1990 de Levende Talen-prijs voor het beste artikel won, en zie ook zijn artikelen over de naamvalsproblematiek. Van recente datum is zijn bijdrage over \'grammatica, verwervingsvolgorde en de gevolgen voor het vreemde-talenonderwijs\' (zie LT 469). Het huidige artikel sluit hier sterk bij aan. Vanuit het praktische werk aan een nieuwe methode Duits voor het vto, getiteld Logo Deutsch, geeft Kwakernaak een overzicht van wat er in een aantal oudere en nieuwere leergangen aan basisgrammatica geboden wordt en wat voor volgorde-principes daar in te herkennen zijn. Vervolgens, na een uitweiding over de rol van grammaticaregels, zet hij een zevental ordeningsprincipes op een rij. Hij gaat daarbij uitvoerig in op de mogelijke consequenties voor het onderwijs Duits.

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (1992). Ordeningsprincipes in de grammaticatraining met Duits als voorbeeld. Levende Talen Magazine, 79(474), 431–439. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1481

Nummer

Sectie

Artikelen