De vreemdeling in de literatuur. Verslag van een vakoverstijgend literatuurproject

Auteurs

  • Lily Coenen
  • Tanja Janssen

Trefwoorden:

literatuuronderwijs, vakoverstijgend, vo

Samenvatting

In het voorjaar van 1992 hebben docenten Nederlands, Frans, Duits en Russisch van het Boerhaave College in Leiden gezamenlijk een lessenreeks gegeven over 'De vreemdeling in de literatuur'. De begeleiding was in handen van Lily Coenen en Tanja Janssen, medewerkers van het Instituut voor de Lerarenopleiding in Amsterdam. In hun bijdrage doen Coenen en Janssen verslag van dit project. Ze beschrijven hoe het project tot stand kwam, welke keuzen tijdens de rit zijn gemaakt en wat de reacties waren van leerlingen en docenten. Ze besluiten met enkele praktische aanbevelingen aan docenten die een dergelijk vakoverstijgende aanpak overwegen.


Citeerhulp

Coenen, L., & Janssen, T. (1992). De vreemdeling in de literatuur. Verslag van een vakoverstijgend literatuurproject. Levende Talen Magazine, 79(474), 440–444. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1482

Nummer

Sectie

Artikelen