Naar een nieuwe oefenlngstypologle

Auteurs

  • Cor Koster
  • Wout de Jong
  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, toetsen, taalniveau

Samenvatting

Cor Koster, Wout de Jong en Erik Kwakernaak brengen verslag uit van hun werk aan een nieuwe 'oefeningstypologie". Doel is te komen tot een systematische beschrijving van bruikbare oefeningtypen voor de moderne vreemde talen Frans, Duits en Engels. In hun artikel gaan de schrijvers uitvoerig in op de diverse mogelijke indelingsprincipes en het te hanteren beschrijvingmodel. De meest vruchtbare benadering lijkt hun een indeling van oefeningen op basis van taalniveaus (zoals tekst-, zins, en woordniveau), in combinatie met de typering 'receptief", 'taalanalytisch' of 'produktief'.

Citeerhulp

Koster, C., Jong, W. de, & Kwakernaak, E. (1992). Naar een nieuwe oefenlngstypologle. Levende Talen Magazine, 79(473), 376–384. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1484

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.