Vernieuwing eindexamenprogramma's moderne vreemde talen havo en vwo

Auteurs

  • Gerard Westhoff

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, examen, beleid

Samenvatting

Op I6 aprili 1992 is een rapport aangeboden aan de staatssecretaris van onderwijs met voorstellen voor een hier en daar ingrijpende verandering van het bestaande eindexamenprogramma havo-vwo voor de moderne vreemde talen. Deze gebeurtenis was voor de redactie aanleiding Gerard Westhoff te vragen als gastredacteur een themanummer over de commissievoorstellen te verzorgen. In dit nummer worden in diverse bijdragen verschillende aspecten belicht. Er wordt ingegaan op principiële keuzes en werkwijze van de commissie en op de concrete voorstellen per gebruiksaspect van de taal. Daarnaast worden er reacties gegeven van een aantal deskundigen.

Theo J.M. van Els, – Het nieuwe van de nieuwe examenprogramma\'s

O.M.M. Petri – De commissie vernieuwing eindexamenprogramma\'s moderne vreemde tale havo/vwo

Rob van Krieken  – De niveaumeter. Maathouden in verschillen; Tevreden over het geheel; Genuanceerd over details

Gerard Westhoff – Leesvaardigheid

Chantal Weststrate – Spreekvaardigheid in het nieuwe eindexamen

Leijn Melse – Een onvoldoende voor schrijfvaardigheid

Francis Staatsen – Literatuur

Henk Diephuis – Over geisha\'s, sauna\'s en dissidenten; Hoe KLV van pas kan komen

 

Citeerhulp

Westhoff, G. (1992). Vernieuwing eindexamenprogramma’s moderne vreemde talen havo en vwo. Levende Talen Magazine, 79(471), 227–273. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1488

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>