Vier nieuwe methoden voor de basisvorming Nederlands - Deel 1: verantwoording

Auteurs

  • Theo Witte

Trefwoorden:

Nederlands, basisvorming, leergang

Samenvatting

Theo Witte, vakdidacticus Nederlands uit Groningen, start in dit nummer een serie van drie artikelen over vier nieuwe schoolboeken voor Nederlands, die alle pretenderen goed gebruikt te kunnen worden in de basisvorming. Nieuw Nederlands. Klinker, Taalwijzer en Op niveau zijn de methoden die besproken en geëvalueerd zullen worden op hun inhoudelijke, didactische en praktische kwaliteiten. Een vergelijkend warenonderzoek dus. In het eerste artikel worden de bespreekpunten en criteria toegelicht en verantwoord. Dat is nodig omdat er geen bestaand analyse-model gebruikt kan worden voor de relatie met de kerndoelen van de basisvorming. Deze kerndoelen zijn overigens als bijlage bij het artikel opgenomen.

Citeerhulp

Witte, T. (1992). Vier nieuwe methoden voor de basisvorming Nederlands - Deel 1: verantwoording. Levende Talen Magazine, 79(470), 155–162. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1489

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>