Andere eindtermen, andere toetsen?

Wout de Jonge

Samenvatting

Wout de Jong tracht een antwoord te vinden op de vraag of de bestaande toetspraktijk in het onderwijs moderne vreemde talen nu en in de toekomst nog wel zin heeft. Hij relateert deze twijfel aan resp. de eindtermen voor de basisvorming, de zinvolheid als 'toets' en relevant taalverwervingsonderzoek. De conclusie is tamelijk negatief. Om die reden worden ook mogelijke alternatieve toetsvormen besproken.

 


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; toetsen; eindtermen

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.