Andere eindtermen, andere toetsen?

Auteurs

  • Wout de Jonge

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, toetsen, eindtermen

Samenvatting

Wout de Jong tracht een antwoord te vinden op de vraag of de bestaande toetspraktijk in het onderwijs moderne vreemde talen nu en in de toekomst nog wel zin heeft. Hij relateert deze twijfel aan resp. de eindtermen voor de basisvorming, de zinvolheid als \'toets\' en relevant taalverwervingsonderzoek. De conclusie is tamelijk negatief. Om die reden worden ook mogelijke alternatieve toetsvormen besproken.

 

Citeerhulp

Jonge, W. de. (1992). Andere eindtermen, andere toetsen?. Levende Talen Magazine, 79(470), 163–167. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1490

Nummer

Sectie

Artikelen