Een diagnostische ingangstoets Duits

Auteurs

  • Wim Hermans

Trefwoorden:

Duits, tets, vwo, wo

Samenvatting

Hoge examencijfers voor Duits bieden nog geen garantie voor een geslaagde universitaire studie Duits. Het artikel van Wim Hermans tracht een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de discussie die in het vwo en wo over de aansluitingsproblemen gevoerd zou moeten worden. De universitaire talendocenten moeten kennis hebben van het ingangsniveau van de studenten. Dat kan met behulp van een ingangstoets, waarvan het artikel een concreet voorbeeld geeft. Ook worden aanbevelingen gedaan die zowel op het vwo als op het wo zijn gericht.

Citeerhulp

Hermans, W. (1992). Een diagnostische ingangstoets Duits. Levende Talen Magazine, 79(470), 171–173. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1492

Nummer

Sectie

Artikelen