Taaitrainingen voor managers: met name (cross-)culturele aspecten

Auteurs

  • Mireille Maleville

Trefwoorden:

taaltraining

Samenvatting

Mireille Maleville werkt bij het Taaicentrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam als coördinator van het project \'Cultuur en communicatie over de grenzen heen\'. In haar artikel wordt een aantal dimensies aangestipt waarmee verschillen in (talig) gedrag in kaart gebracht kunnen worden en hoe daar in de cursus \'Cultuur en communicatie over de grenzen heen\' gebruik van wordt gemaakt. De auteur hoopt met haar artikel concrete voorstellen te doen over didactische toepassingen van het begrip \'internationaliseren\'.

Citeerhulp

Maleville, M. (1992). Taaitrainingen voor managers: met name (cross-)culturele aspecten. Levende Talen Magazine, 79(470), 174–183. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1493

Nummer

Sectie

Artikelen