Franse luisterteksten in de basisvorming: levensecht of authentiek

Auteurs

  • Arie Hoeflaak

Trefwoorden:

Frans, luistervaardigheid, toetsen

Samenvatting

Ingegaan wordt op de vraag of het realistisch is om in de kerndoelen het verstaan van authentieke dan wel levensechte Franse luisterteksten op te nemen. Een bepaald teksttype, het nieuwsbericht, wordt bekeken op een aantal kernmerken van fonetische aard: spreeksnelheid, intonatie en pauzering, en vergeleken met een havo-luistertoets. Aan de hand van een paar voorbeelden van tekstsoorten zoals die werden genoemd door de Commissie Herziening Eindtermen wordt gedemonstreerd dat voor het verstaan van teksten die een in principe oneindige woordenschat kunnen bevatten (zoals reclamespots) compenserende strategieën onmisbaar zijn.

Citeerhulp

Hoeflaak, A. (1992). Franse luisterteksten in de basisvorming: levensecht of authentiek. Levende Talen Magazine, 79(470), 184–186. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1494

Nummer

Sectie

Artikelen