Een leestoets Duits voor de basisvorming. Verslag van een onderzoek

Auteurs

  • Ingrid Wijgh

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, basisvorming, kerndoelen, toetsen, Duits

Samenvatting

Op het Cito is een proeftoets Duits voor de basisvorming ontwikkeld. Ingrid Wijgh beschrijft de inhoud van deze toets en brengt verslag uit van de proefafname. De leestoets Duits is namelijk gemaakt door zowel lbo-, mavo-, havo-, als vwo-leerlingen. Verschillen de prestaties van de diverse groepen leerlingen? Voor wie is de toets makkelijk en voor wie moeilijk? Zijn bepaalde kerndoelen beter te toetsen dan andere? Op deze vragen wordt in het artikel nader ingegaan.

Citeerhulp

Wijgh, I. (1992). Een leestoets Duits voor de basisvorming. Verslag van een onderzoek. Levende Talen Magazine, 79(469), 111–115. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1498

Nummer

Sectie

Artikelen