Grammatica, verwervingsvolgorde en gevolgen voor het vreemde-talenonderwijs

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, grammatica, didactiek

Samenvatting

Het is zinloos een grammaticale regel te geven en de leerling daarmee te laten oefenen als hij in zijn vreemdetaalverwervingsproces niet aan de verwerving van de betreffende structuur toe is. Althans dat is de conclusie die men zou kunnen trekken uit een feit dat de laatste 25 jaar steeds meer aandacht heeft gekregen, namelijk dat bepaalde grammaticale structuren in vaste volgordes verworven worden. Erik Kwakemaak gaat in dit artikel na, in hoeverre die conclusie juist is.

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (1992). Grammatica, verwervingsvolgorde en gevolgen voor het vreemde-talenonderwijs. Levende Talen Magazine, 79(469), 116–123. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1499

Nummer

Sectie

Artikelen