Het gebruik van beoordelingsschema's voor spreekvaardigheid in de lessen Nederlands

Auteurs

  • Amos van Gelderen
  • Ron Oostdam

Trefwoorden:

Nederlands, spreekvaardigheid, toetsen

Samenvatting

Discussies over de status van de mondelinge vaardigheden in het basis- en voortgezet onderwijs hebben eens te meer duidelijk gemaakt dat het ontbreken van een beoordelingssystematiek een obstakel is voor het geven van gericht onderwijs. Een mogelijkheid om uit de impasse rond de beoordelingsproblematiek te komen, is het gebruik van beoordelingsschema\'s. Dit artikel behandelt diverse beoordelingsschema\'s en gaat met name in op de voordelen van het zogenaamde functionele schema.

Citeerhulp

Gelderen, A. van, & Oostdam, R. (1992). Het gebruik van beoordelingsschema’s voor spreekvaardigheid in de lessen Nederlands. Levende Talen Magazine, 79(469), 124–132. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1500

Nummer

Sectie

Artikelen