Samenvatten in het vreemdetalenonderwijs

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, mvt-onderwijs, didactiek, leesteksten, luisterteksten, samenvatten

Samenvatting

In het vreemdetalenonderwijs worden bij lees- en luisterteksten heel veel vragen gesteld. Wat voor didactiek zit daar eigenlijk achter? Zou het niet zinnig zijn als leerlingen vreemdtalige teksten leerden samenvatten?

Downloads

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (2012). Samenvatten in het vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Magazine, 99(2), 16–21. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/158

Nummer

Sectie

Artikelen