Over de digitalisering van kijk- en luistertoetsen

Auteurs

  • Jos Canton

Trefwoorden:

mvt, kijk- en luistertoetsen

Samenvatting

Levende Talen heeft afgelopen schooljaar vragen ontvangen rondom de mogelijke plannen van Cito tot het digitaliseren van kijk- en luistertoetsen. De toetsen zouden dan streaming via internet worden aangeboden. Een concrete aanleiding voor deze vragen was de eerste (compleet) digitale uitgave kijk- en luistervaardigheid Spaans en een kijk- en luistertoets Engels voor havo 4/vwo 5. Ongeruste leden vrezen dat streaming toetsen een voorbode zijn van verplichte afname op één tijdstip, waardoor zij nog slechts één stap verwijderd zouden zijn van opname van deze vaardigheid in het centraal examen. Ook vreest men aantasting van keuzevrijheid in het programma van toetsing van de school, het aanvankelijk ontbreken van oefenmateriaal en misschien ook financiële gevolgen. Naar aanleiding hiervan ging Jos Canton, lid van het dagelijks bestuur van Levende Talen, in gesprek met Rianne Voesten en Dennis van den Broek, Cito-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van dit product.

Downloads

Citeerhulp

Canton, J. (2016). Over de digitalisering van kijk- en luistertoetsen. Levende Talen Magazine, 103(6), 40–41. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1603

Nummer

Sectie

Artikelen