De meerwaarde van valentie als taalkundig concept binnen het grammaticaonderwijs: Meer grip op taalkundige structuren

Auteurs

  • Jimmy van Rijt

Trefwoorden:

Nederlands, grammatica-onderwijs

Samenvatting

Grammaticaonderwijs binnen het schoolvak Nederlands laat recente taalkundige inzichten bijna geheel buiten beschouwing, terwijl veel van die inzichten juist tot een beter begrip van taal en taalstructuren bij de leerling kunnen leiden.

Downloads

Citeerhulp

Rijt, J. van. (2016). De meerwaarde van valentie als taalkundig concept binnen het grammaticaonderwijs: Meer grip op taalkundige structuren. Levende Talen Magazine, 103(7), 6–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1609

Nummer

Sectie

Artikelen