Grammatica 2.0: ‘Waarom heeft niemand ons dat eerder op deze manier verteld?’

Auteurs

  • Thomas de Bruijn
  • Peter-Arno Coppen
  • Barbara Snel
  • Maarten Timmermans
  • Ricardo Walinski
  • Nienke Wassenberg

Trefwoorden:

Nederlands, lesmethode, grammaticaonderwijs, didactiek

Samenvatting

In 2015 tekenden enkele enthousiaste docenten Nederlands in op een docentontwikkelteam van de Radboud Docenten Academie dat als onderwerp ‘Nederlands: taalkunde’ had. Een deel van hen richtte zich op het grammaticaonderwijs in de onderbouw, dat zij volgens de bestaande lesmethodes niet bevredigend vonden. Het had te weinig betekenis voor de leerlingen, het was niet aansprekend, en het was niet taalkundig en didactisch onderbouwd. Na een jaar ontwikkelen is er een conceptversie voor een nieuwe didactiek klaar die wél het taalgevoel van leerlingen aanspreekt, activerende werkvormen bezit en die tegelijkertijd taalkundig onderbouwd is én de traditionele terminologie in ere houdt.

Downloads

Citeerhulp

Bruijn, T. de, Coppen, P.-A., Snel, B., Timmermans, M., Walinski, R., & Wassenberg, N. (2016). Grammatica 2.0: ‘Waarom heeft niemand ons dat eerder op deze manier verteld?’. Levende Talen Magazine, 103(7), 45–47. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1649

Nummer

Sectie

Artikelen