Meting taalkennis Fries in het basis- en voortgezet onderwijs: De ontwikkeling van de Frisiatoets

Auteurs

  • Reitze Jonkman

Trefwoorden:

Fries, Frisiatoets

Samenvatting

Als docent denk je door ervaring taalkennis bij leerlingen goed in te kunnen schatten, maar kun je deze kennis ook objectiever vaststellen? Kan dat ook op een relatief makkelijke en snelle manier?

Downloads

Citeerhulp

Jonkman, R. (2017). Meting taalkennis Fries in het basis- en voortgezet onderwijs: De ontwikkeling van de Frisiatoets. Levende Talen Magazine, 104(6), 18–23. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1713

Nummer

Sectie

Artikelen