Taalnorm, taalwerkelijkheid en taalgevoel: De casus ‘hun hebben’

Auteurs

  • Jimmy van Rijt
  • Astrid Wijnands

Samenvatting

Talendocenten hebben vaak moeite met het adequaat omgaan met gevoelige taalkwesties in de klas, zoals het verschijnsel dat hun als onderwerp gebruikt wordt. Hoe kun je dergelijke kwesties aan de orde stellen?

Downloads

Citeerhulp

Rijt, J. van, & Wijnands, A. (2017). Taalnorm, taalwerkelijkheid en taalgevoel: De casus ‘hun hebben’. Levende Talen Magazine, 104(7), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1725

Nummer

Sectie

Artikelen