Samenhangend onderwijs in geletterdheid in alle vakken (deel 3): Tekstonderwijs met de onderwijsleercyclus

Auteurs

  • Bart van der Leeuw
  • Theun Meestringa

Samenvatting

In het derde en laatste deel van deze artikelenreeks bespreken de auteurs hoe je vanuit een functioneel perspectief op taal en met behulp van de onderwijsleercyclus een lessenserie kunt ontwikkelen.

Downloads

Citeerhulp

Leeuw, B. van der, & Meestringa, T. (2017). Samenhangend onderwijs in geletterdheid in alle vakken (deel 3): Tekstonderwijs met de onderwijsleercyclus. Levende Talen Magazine, 104(7), 22–27. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1728

Nummer

Sectie

Artikelen