'Grammatica is een saai hulpding'

Auteurs

  • Alex van Schooten

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, grammatica-onderwijs

Samenvatting

Over de zin en onzin van grammatica verschillen leerlingen van mening, zoals blijkt uit een gesprek met Sarah Dunieavy, Natalia Eernstman, Cizela Slot, Zoran Holtkamp en Justin Krüger van het Hervormd Lyceum Zuid, een scholengemeenschap voor havo en vwo in Amsterdam.

Downloads

Citeerhulp

Schooten, A. van. (1996). ’Grammatica is een saai hulpding’. Levende Talen Magazine, 83(507), 58–59. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1765

Nummer

Sectie

Artikelen