Gespreksvaardigheid niet langer stiefkind; Positieve ervaringen met materiaal voor gespreksvaardigheid in de bovenbouw

Auteurs

  • Francis Staatsen

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, spreekvaardigheid, bovenbouw

Samenvatting

Enkele jaren geleden vroeg de VLLT aan de SLO om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een leerstoflijn voor gespreksvaardigheid voor Frans, Duits en Engels in de bovenbouw van havo en vwo. In april 1994 ging de SLO van start met een project in samenwerking met twee scholen die gedurende twee jaar mvt-breed SLO-materiaal in de lessen gebruiken. Een tussentijds verslag.

Downloads

Citeerhulp

Staatsen, F. (1996). Gespreksvaardigheid niet langer stiefkind; Positieve ervaringen met materiaal voor gespreksvaardigheid in de bovenbouw. Levende Talen Magazine, 83(507), 66–70. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1767

Nummer

Sectie

Artikelen