Gespreksvaardigheid niet langer stiefkind; Positieve ervaringen met materiaal voor gespreksvaardigheid in de bovenbouw

Francis Staatsen

Samenvatting

Enkele jaren geleden vroeg de VLLT aan de SLO om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een leerstoflijn voor gespreksvaardigheid voor Frans, Duits en Engels in de bovenbouw van havo en vwo. In april 1994 ging de SLO van start met een project in samenwerking met twee scholen die gedurende twee jaar mvt-breed SLO-materiaal in de lessen gebruiken. Een tussentijds verslag.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; spreekvaardigheid; bovenbouw

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.