Lezen met de leessandwich: Een kansrijke didactiek bij Nederlands en mvt

Auteurs

  • Marieken Pronk-van Eunen
  • Bert de Vos

Samenvatting

Om leesvaardigheid van leerlingen te vergroten kunnen docenten gebruikmaken van het didactisch principe van de sandwich, waarbij leerlingen altijd iets doen voor, tijdens en na het lezen van een tekst.

Downloads

Citeerhulp

Pronk-van Eunen, M., & Vos, B. de. (2018). Lezen met de leessandwich: Een kansrijke didactiek bij Nederlands en mvt. Levende Talen Magazine, 105(2), 10–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1769

Nummer

Sectie

Artikelen