Taal centraal: taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs

Auteurs

  • Patrick Rooijackers
  • Wilma van der Westen
  • Johan Graus

Trefwoorden:

taalbeleid

Samenvatting

Deze uitgave biedt een staalkaart van verschillende vormen van taalbeleid in de praktijk. Het best vertegenwoordigd in deze uitgave is het voortgezet of secundair onderwijs, van oudsher de doelgroep van Levende Talen. Deze publicatie richt zich daarbij vooral op het Vlaamse algemeen secundair onderwijs en de Nederlandse havo/vwo-scholen, omdat het voeren van een taalbeleid in deze sector nog niet voor zich spreekt en in de literatuur relatief onderbelicht is gebleven. Maar we maken ook uitstapjes naar het basisonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (hbo en wo).

Verder geven deskundigen uit Nederland en Vlaanderen in wat kortere bijdragen hun visie op taalbeleid: Frans Daems, Hilde Hacquebord, Maaike Hajer en Folkert Kuiken. Ronald Zwiers, pabodocent Nederlands, kraakt een kritische noot over de taalvaardigheid van leerkrachten uit het basisonderwijs en de voorschool, een opvangperiode vóór de basisschool. Bijzondere vermelding verdienen de bijdragen van de Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs, mevrouw Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, en van de Vlaamse minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke.

Downloads

Citeerhulp

Rooijackers, P., Westen, W. van der, & Graus, J. (2009). Taal centraal: taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. Levende Talen Magazine, 96(special), 1–92. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1893

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 4 5 6 > >>