Vanzelfsprekendheden onder de loep: Doeltaal-gebruik en vroeg vreemdetalenonderwijs

Auteurs

  • Johan Graus

Trefwoorden:

doeltaalgebruik, vvto

Samenvatting

Onderzoek en Praktijk. Vroeg vreemdetalenonderwijs en doeltaal–voertaalgebruik zijn algemeen geaccepteerde good practices. Uit onderzoek blijkt echter dat zowel vvto als het uitsluitend gebruik van de doeltaal als voertaal niet per se goed zijn.

Downloads

Citeerhulp

Graus, J. (2020). Vanzelfsprekendheden onder de loep: Doeltaal-gebruik en vroeg vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Magazine, 107(2), 38–39. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2011

Nummer

Sectie

Artikelen