Online lesmateriaal uitwisselen via Taalwijs.nu

Auteurs

  • Romy Veul

Trefwoorden:

onderwijsvernieuwing, Curriculum.nl

Samenvatting

Taalwijs.nu is ontwikkeld door het Nationaal Platform voor de Talen (<www.platformtalen.nl>) in samenwerking met vakdidactici. Het centrale doel is om handen en voeten te geven aan de beoogde onderwijsvernieuwing door lesmateriaal aan te bieden dat aansluit bij Curriculum.nu. Taalvakken worden door leerlingen namelijk soms als niet uitdagend of oninteressant ervaren. Innovatief lesmateriaal kan dat imago oppoetsen.

Downloads

Citeerhulp

Veul, R. (2020). Online lesmateriaal uitwisselen via Taalwijs.nu. Levende Talen Magazine, 107(5), 44. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2073

Nummer

Sectie

Artikelen