Woorden werken. Taalkracht: een sociologische visie op taal en identiteit

Auteurs

  • Marjolijn Voogel

Trefwoorden:

recensie

Samenvatting

Recensie. In Taalkracht staat de relatie tussen taal en identiteit centraal. De auteurs van het boek noemen zich Babel, een gezelschap dat een paar jaar geleden in het leven is geroepen door sociologe Christien Brinkgreve. De groep deelt ‘een grondig ervaren kritische houding tegenover het regime van maat en getal dat zoveel belangrijks aan het oog onttrekt, waaronder taal en reflectie’. In dit (tweede) Babelboek vindt die reflectie plaats op de taal zelf. Immers, ons dagelijks taalgebruik heeft effect op de werkelijkheid. Woorden zijn nooit neutraal, en nieuwe termen of benamingen wijzen dikwijls op een nieuwe visie. Kritisch kijken naar taalgebruik is dus vereist, ook (of juist) bij jargon in het eigen vakgebied. Talenonderwijs is daarbij essentieel.

Christien Brinkgreve, Eric Koenen & Sanne Bloemink (Red.). (2020). Taalkracht: Andere woorden, andere werelden. ISVW. Isbn 978 94 925 3872 7, € 17,50, 176 blz.

Downloads

Citeerhulp

Voogel, M. (2020). Woorden werken. Taalkracht: een sociologische visie op taal en identiteit. Levende Talen Magazine, 107(6), 37–38. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2086

Nummer

Sectie

Artikelen