Taalportaal: Gids voor taaldocenten

Auteurs

  • Maaike Koffeman

Trefwoorden:

onderwijsplatform

Samenvatting

Op <www.platformtalen.nl/taalportaal> kun je aan de hand van trefwoorden ontdekken welke websites voor docent en leerlingen relevant zijn. Het taalportaal wijst je onder meer de weg naar aanbieders van vernieuwend lesmateriaal, online laboratoria waar leerlingen kunnen experimenteren met taalkundig of letterkundig onderzoek, en websites waar leerlingen inspiratie kunnen opdoen voor profielwerkstukken over taalgerelateerde onderwerpen. Ook projecten die zich specifiek richten op het uitdagen en belonen van getalenteerde leerlingen hebben op het Taalportaal een plek gekregen, zoals olympiades en profielwerkstukprijzen.

Downloads

Citeerhulp

Koffeman, M. (2020). Taalportaal: Gids voor taaldocenten. Levende Talen Magazine, 107(6), 44. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2090

Nummer

Sectie

Artikelen