In memoriam: Frans Wilhelm (1945–2020)

Frank Vonk, Roland de Bonth, Jan Noordegraaf

Samenvatting

In zijn geboorteplaats Nijmegen overleed op 12 juni 2020 de anglist Frans Wilhelm. Tijdens zijn werkzame leven was hij onder andere leraar Engels aan verschillende middelbare scholen en lerarenopleider aan de Gelderse Leergangen – later de lerarenopleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast was hij lid van de landelijke examencommissies van de lo- en mo-aktes Engels. Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum in 2011 van de Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT) werd er een website over de geschiedenis van het talenonderwijs van circa 1800 tot 2010 gelanceerd: <www.talenexpo.nl>. Met steun van de VLLT verscheen vier jaar later ook nog een groot overzichtswerk over de Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland: Onderwijs in de moderne talen van 1500 tot heden (2005) door Hans Hulshof, Erik Kwakernaak en Frans Wilhelm.


Trefwoorden


in memoriam

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.