Ten geleide: Nieuwe perspectieven voor het poëzieonderwijs

Auteurs

  • Jeroen Dera

Samenvatting

De laatste jaren zijn er vele materialen ontwikkeld waarmee recente poëzie op een activerende manier in de klas kan worden gelezen en besproken, vaak ook met aandacht voor de creatieve schrijfvaardigheid van leerlingen. De bijdragen in deze LTM-special laten zien dat lesgeven over poëzie véél meer omvat dan rijm, stijlfiguren en de bekende vraag ‘Wat bedoelt de dichter met de beeldspraak in regel 7’?

Downloads

Gepubliceerd

05-02-2023

Citeerhulp

Dera, J. (2023). Ten geleide: Nieuwe perspectieven voor het poëzieonderwijs. Levende Talen Magazine, 110(1 SPECIAL), 4–5. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2299