Een voet tussen de deur voor regionale talen

Auteurs

  • Willemijn Zwart
  • Daan van den Broek

Samenvatting

Niet elke taal heeft (helaas) dezelfde status in het onderwijs. De erkende regionale talen Nedersaksisch, Limburgs en Papiaments hebben geen eigen lestijd, geen kerndoelen, geen omschreven curriculum, geen kant-en-klare lesmethode; het is zelfs nog niet eens mogelijk een bevoegdheid voor deze talen te behalen. Tegelijkertijd wordt er door taalemancipatiepioniers hard aan gewerkt deze talen wél een plek te geven in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. En wat blijkt? Door deze regionale talen te verbinden aan leerdoelen binnen andere vakken krijgen ze toch een voet tussen de deur.

Downloads

Gepubliceerd

20-12-2023

Citeerhulp

Zwart, W., & Broek, D. van den. (2023). Een voet tussen de deur voor regionale talen. Levende Talen Magazine, 110(8), 18–21. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2368

Nummer

Sectie

Artikelen