Taaltaken en taalportfolio binnen het vmbo (lwoo)

Vima-Lizza Sol, Con de Valk

Samenvatting

Enkele jaren geleden ging het Petrus Canisius Junior College in Almaar aan de slag met lesbrieven, taaltaken en het taalportfolio op het vmbo. Na de eerste ervaringen is het nu tijd voor een eerste tussenbalans.

Trefwoorden


taalportfolio; vmbo; taaltaken; lesbrieven

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.