Taaltaken en taalportfolio binnen het vmbo (lwoo)

Auteurs

  • Vima-Lizza Sol
  • Con de Valk

Trefwoorden:

taalportfolio, vmbo, taaltaken, lesbrieven

Samenvatting

Enkele jaren geleden ging het Petrus Canisius Junior College in Almaar aan de slag met lesbrieven, taaltaken en het taalportfolio op het vmbo. Na de eerste ervaringen is het nu tijd voor een eerste tussenbalans.

Downloads

Citeerhulp

Sol, V.-L., & Valk, C. de. (2006). Taaltaken en taalportfolio binnen het vmbo (lwoo). Levende Talen Magazine, 93(2), 5–7. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/257

Nummer

Sectie

Artikelen