Taalkundemodulen voor de tweede fase

Auteurs

  • Auke Herder

Trefwoorden:

taalkunde, Nederlands, voortgezet onderwijs, tweede fase

Samenvatting

Vanaf 2007 krijgen scholen meer ruimte om een eigen invulling te geven aan de tweede fase. De Rijksuniversiteit Groningen is hierop ingesprongen door taalkundemodules te maken voor de les Nederlands in het vo.

Downloads

Citeerhulp

Herder, A. (2006). Taalkundemodulen voor de tweede fase. Levende Talen Magazine, 93(7), 8–11. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/284

Nummer

Sectie

Artikelen