25 jaar NT2: van ‘Aktiekomitee Pro Gastarbeider’ tot ‘Verplichte Inburgering’

Pablo van Suchtelen

Samenvatting

Een landelijk symposium begin dit jaar bood aanleiding om stil te staan bij het jonge vakgebied van NT2 en de belangrijkste thema’s van nu. Een inleiding tot de zich snel ontwikkelende wereld van taaltaken, taalportfolio’s en inburgeringstoetsen.

Trefwoorden


NT2; historie; taaltaken; inburgeringstoets; taalportfolio

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.