25 jaar NT2: van ‘Aktiekomitee Pro Gastarbeider’ tot ‘Verplichte Inburgering’

Auteurs

  • Pablo van Suchtelen

Trefwoorden:

NT2, historie, taaltaken, inburgeringstoets, taalportfolio

Samenvatting

Een landelijk symposium begin dit jaar bood aanleiding om stil te staan bij het jonge vakgebied van NT2 en de belangrijkste thema’s van nu. Een inleiding tot de zich snel ontwikkelende wereld van taaltaken, taalportfolio’s en inburgeringstoetsen.

Downloads

Citeerhulp

Suchtelen, P. van. (2006). 25 jaar NT2: van ‘Aktiekomitee Pro Gastarbeider’ tot ‘Verplichte Inburgering’. Levende Talen Magazine, 93(7), 15–17. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/286

Nummer

Sectie

Artikelen