Het ERK in de praktijk van de tweede fase

Auteurs

  • Jouke Brouwer

Trefwoorden:

ERK, lesidee, tweede fase, bovenbouw, havo, vwo

Samenvatting

Het Europees Referentiekader biedt docenten de mogelijkheid om te differentiëren. De auteur van dit artikel greep die kans met beide handen aan en voerde een experiment in de bovenbouw havo en vwo uit waarbij leerlingen zelf taken mochten bedenken voor lees- en schrijfvaardigheid.

Downloads

Citeerhulp

Brouwer, J. (2006). Het ERK in de praktijk van de tweede fase. Levende Talen Magazine, 93(8), 8–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/290

Nummer

Sectie

Artikelen