Maatwerk bij talen leren: hoe organiseer je dat?

Auteurs

  • Toon van der Ven

Trefwoorden:

mbo, beroepsonderwijs, competentiegericht leren, taalbeleid, competentiegericht onderwijs

Samenvatting

De laatste tijd is er veel kritiek geweest op het compentiegericht leren in het mbo; de landelijke invoering ervan is zelfs uitgesteld. Dat het ook anders kan, bewijst het ROC Eindhoven met hun succesvolle invoering van taalbeleid en competentiegericht onderwijs.

Downloads

Citeerhulp

Ven, T. van der. (2007). Maatwerk bij talen leren: hoe organiseer je dat?. Levende Talen Magazine, 94(4), 11–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/313

Nummer

Sectie

Artikelen