Het vreemdetalenonderwijs vanuit het perspectief van de dyslectische leerling

Auteurs

  • Ans van Berkel
  • Evelyn Wiers
  • Rinie Hoeks-Mentjens

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, dyslexie, didactiek

Samenvatting

Hoe ziet het vto eruit vanuit het perspectief van de dyslectische leerling? De schriftelijke vorm overheerst nog steeds, ook buiten de domeinen lees- en schrijfvaardigheid.

Downloads

Citeerhulp

Berkel, A. van, Wiers, E., & Hoeks-Mentjens, R. (2007). Het vreemdetalenonderwijs vanuit het perspectief van de dyslectische leerling. Levende Talen Magazine, 94(8), 11–13. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/332

Nummer

Sectie

Artikelen