Over de drempels met taal en rekenen

Auteurs

  • Twan Robben

Trefwoorden:

Nederlands, doorlopende leerlijnen, onderwijsbeleid

Samenvatting

In maart 2008 verscheen de eindrapportage Over de drempels met taal en rekenen van de expertgroep Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen: het belangrijkste rapport voor het schoolvak Nederlands van de afgelopen vijftien jaar. Dit rapport geeft aan wat leerlingen in het Nederlandse onderwijs, van basisschool tot aan hogeschool, moeten kennen en kunnen aan taal en rekenen. Twan Robben sprak over de achtergronden van het rapport met prof. dr. Gert Rijlaarsdam en prof. dr. Huub van den Bergh, voorzitter en covoorzitter van de Werkgroep Taal binnen de expertgroep.

Downloads

Citeerhulp

Robben, T. (2008). Over de drempels met taal en rekenen. Levende Talen Magazine, 95(5), 5–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/355

Nummer

Sectie

Artikelen