Leerbaar is nog niet hanteerbaar

Auteurs

  • Ludo Permentier
  • Rick Schutz

Trefwoorden:

Nederlands, spelling, Groene Boekje

Samenvatting

De Nederlandse spelling is geen opzoekspelletje geworden. Bij de spellingwijziging van 2005 is er volgens de auteurs alleen sprake geweest van aanvullingen op de reeds bestaande spelling. Bovendien hoeven de meeste taalgebruikers deze ‘Groot Dicteeregels’ niet eens te kennen.

Downloads

Citeerhulp

Permentier, L., & Schutz, R. (2009). Leerbaar is nog niet hanteerbaar. Levende Talen Magazine, 96(2), 5–9. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/379

Nummer

Sectie

Artikelen