Een kritische blik op het Referentiekader Taal

Auteurs

  • Helge Bonset

Trefwoorden:

Nederlands, doorlopende leerlijnen, Referentiekader Taal, literaire teksten, havo, vwo, mbo

Samenvatting

In het Referentiekader Taal – voorgesteld door de commissie-Meijerink – is ook het lezen van literaire teksten opgenomen. Dit is onlogisch, niet onderbouwd en zal tot grote problemen leiden.

Downloads

Citeerhulp

Bonset, H. (2009). Een kritische blik op het Referentiekader Taal. Levende Talen Magazine, 96(7), 6–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/401

Nummer

Sectie

Artikelen