Te weinig tijd om literair te lezen

Auteurs

  • Jef Bogman

Trefwoorden:

Nederlands, literatuur, literaire begrippen, universiteit, eindtermen voortgezet onderwijs

Samenvatting

Eerstejaars studenten Nederlands hebben veel moeite met het hanteren van literaire begrippen, terwijl dit toch een onderdeel is van de eindtermen in het voortgezet onderwijs

Downloads

Citeerhulp

Bogman, J. (2012). Te weinig tijd om literair te lezen. Levende Talen Magazine, 99(6), 18–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/433

Nummer

Sectie

Artikelen