Het Nederlands op de BES-eilanden: een vreemde taal

Auteurs

  • Marion Snetselaar

Trefwoorden:

Nederlands, Nederlandse Antillen, BES-eilanden

Samenvatting

In haar artikel in het maartnummer van LTM vroeg Meike Berben zich af of Nederlands een vreemde taal is op de BES-eilanden. Marion Snetselaar plaatst enkele kritische kanttekeningen bij dit betoog en pleit voor een genuanceerder perspectief op de taalkwestie in de voormalige Nederlandse Antillen.

Downloads

Citeerhulp

Snetselaar, M. (2012). Het Nederlands op de BES-eilanden: een vreemde taal. Levende Talen Magazine, 99(6), 24–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/434

Nummer

Sectie

Artikelen