De leerling als eigenaar van de leesvaardigheidslessen

Auteurs

  • Fetsje Reitsma

Trefwoorden:

Nederlands, leesvaardigheid, lesmethode, tekstbegrip

Samenvatting

In de leesvaardigheidsmethodiek ‘De leerling als eigenaar’ staat niet langer de tekst met vragen centraal, maar het maken van alternatieve taken die tekstbegrip beter meten.

Downloads

Citeerhulp

Reitsma, F. (2012). De leerling als eigenaar van de leesvaardigheidslessen. Levende Talen Magazine, 99(8), 10–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/444

Nummer

Sectie

Artikelen