Een zekere mate van eeuwigheidswaarde

Auteurs

  • Jan de Jong

Trefwoorden:

poëzie

Samenvatting

Poëzie. Over Krijg nou de lyriek van Benno Barnard

Downloads

Citeerhulp

Jong, J. de. (2012). Een zekere mate van eeuwigheidswaarde. Levende Talen Magazine, 99(8), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/447

Nummer

Sectie

Artikelen