Wie iets van taal weet, snapt meer van talen – Taalcanon: wetenschap voor beginners

Gaston Dorre

Samenvatting

Een pas verschenen boek annex website, De taalcanon, wil meer inzicht geven in wat er allemaal bekend is over taal in het algemeen. Bedoeld voor leerlingen, maar ook voor leraren.

Trefwoorden


Nederlands; taalkunde; taalcanon; website

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.