Wie iets van taal weet, snapt meer van talen – Taalcanon: wetenschap voor beginners

Auteurs

  • Gaston Dorre

Trefwoorden:

Nederlands, taalkunde, taalcanon, website

Samenvatting

Een pas verschenen boek annex website, De taalcanon, wil meer inzicht geven in wat er allemaal bekend is over taal in het algemeen. Bedoeld voor leerlingen, maar ook voor leraren.

Downloads

Citeerhulp

Dorre, G. (2013). Wie iets van taal weet, snapt meer van talen – Taalcanon: wetenschap voor beginners. Levende Talen Magazine, 100(1), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/450

Nummer

Sectie

Artikelen